Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) si Vás dovolujeme informovat, že Institut klinické a experimentální medicíny (dále jen DekomSystem) jako povinný subjekt zřídil pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

Možnosti podání oznámení:

1. písemně na adresu:

DEKOM SYSTEM s.r.o. 
Hradecká 537, 530 09  Pardubice
Ředitel společnosti – vedení společnosti
korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“ nebo e-mailem na oznamovatel@dekomsystem.cz

2. telefonicky

+420 771 291 877

3. osobně-ústně

Na základě žádosti v přiměřené lhůtě vedoucímu Odboru interního auditu a kontroly DekomSystem jakožto příslušné osobě. Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Směrnice. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Směrnice. Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé a musí být dle Směrnice oprávněn takovéto oznámení učinit.

1. příloha: EUR-Lex - 32019L1937 - EN - EUR-Lex  (europa.eu)

2. příloha: Směrnice - Ochrana oznamovatelů

NEMÁM ČAS

POTŘEBUJI FULL-SERVICE

KONTAKTUJTE MNE

Nemáte čas, nebo se nechcete zabývat maličkostmi, naše společnost se ráda postará o vše co se týká vašeho vozu, za vás. Převezmeme veškeré náležitosti a vy se můžete nadále pohodlně věnovat dalším činnostem.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na daný dotaz/poptávku.