Společnost Volvo Cars podepisuje na konferenci o změně klimatu COP26 deklaraci o nulových emisích v silniční dopravě a současně odhaluje průkopnický mechanismus interního stanovení ceny emisí uhlíku

Společnost Volvo Cars podepisuje na konferenci o změně klimatu COP26 deklaraci o nulových emisích v silniční dopravě a současně odhaluje průkopnický mechanismus interního stanovení ceny emisí uhlíku

Generální ředitel automobilky Volvo Cars Håkan Samuelsson se dnes na summitu OSN o změně klimatu COP26 připojí k průmyslovým lídrům a vládním představitelům při podepsání Glasgowské deklarace o nulových emisích osobních a nákladních automobilů.

V zájmu urychlení snižování své uhlíkové stopy společnost Volvo Cars dnes současně oznámila, že se chystá stanovit si interní cenu pro emise uhlíku ve výši 1 000 švédských korun za každou tunu emisí uhlíku vyprodukovaných v rámci celého jejího podnikání, což plně koresponduje s její ambicí stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.

Glasgowská deklarace, která byla na konferenci o změně klimatu COP26 odhalena v rámci Světového dne dopravy, signalizuje závazek předních průmyslových lídrů a vládních představitelů postupně do roku 2035 vyřazovat z předních trhů vozidla s pohonem na fosilní paliva. V celosvětovém měřítku by mělo být tohoto cíle dosaženo do roku 2040.

Společnost Volvo Cars má nicméně v oblasti klimatu i své vlastní cíle, které jdou nad rámec závazků přijatých v dnešním prohlášení. Například očekává, že budou již do roku 2025 tvořit polovinu jejího globálního objemu prodeje plně elektrické automobily. Do roku 2030 se pak chce stát výrobcem výhradně čistě elektrických vozidel, která budou tvořit její kompletní prodejní nabídku.

Dnešním podepsáním zmíněné deklarace dává automobilka jasně najevo, že podporuje ambice závodu k dosažení nulových emisí Race to Zero. Současně tím vyjadřuje svou víru, že mohou průmysloví hráči společně s vládami realizovat urychlené vyřazování vozidel s pohonem na fosilní paliva, které bude ve větším souladu s vlastním časovým plánem společnosti Volvo Cars.

„Náš cíl stát se do roku 2030 výrobcem výhradně čistě elektrických vozů je jedním z nejambicióznějších v našem průmyslovém odvětví. Nicméně stáhnout emise v silničním prostředí na nulu sami nedokážeme,“ uvedl Håkan Samuelsson. „Z toho důvodu jsem velmi rád, že mohu při podepisování deklarace zde v Glasgow stát po boku svých průmyslových kolegů a vládních představitelů. Nyní je nejvyšší čas pro to, abychom v oblasti klimatu podnikli jasné kroky.“

Pokud jde o interní stanovení ceny emisí uhlíku, Volvo Cars je první automobilkou, která přechází od slov k činům a již dnes zavádí mechanismus stanovování ceny za emise uhlíku vyprodukované v rámci její kompletní činnosti. Tato cena je nastavena na výrazně vyšší úroveň, než je doporučováno organizacemi, jako je Mezinárodní agentura pro energii.

Společnost se záměrně zaměřuje na budoucnost své organizace a předbíhá regulační křivku, protože očekává, že v následujících letech zavedou světové vlády zpoplatnění emisí uhlíku, s čímž naprosto souhlasí.

V rámci tohoto schématu projde každý budoucí automobilový projekt „kontrolou smysluplné udržitelnosti“, přičemž budou stanoveny náklady na emise CO2 za každou předpokládanou tunu emisí za celou dobu životnosti vozu. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby byl každý automobilový model v rámci přísného stanovování ceny uhlíku ziskový, což bude zásadní při rozhodování v rámci projektu, zajišťování vhodných zdrojů a posunování výroby udržitelnějším směrem.

„Stanovení globální a spravedlivé ceny za emise CO2 je zásadním předpokladem k tomu, aby svět dosáhl svých cílů v oblasti klimatu, přičemž je nutné, abychom všichni vyvinuli větší úsilí,“ řekl Björn Annwall, finanční ředitel ve společnosti Volvo Cars. „Pevně věříme, že by se měly v tomto ohledu ujmout vedení progresivní společnosti právě tím, že si stanoví interní cenu emisí uhlíku. Očekáváme, že díky vyhodnocování budoucích vozů z hlediska jejich ziskovosti, při jejímž výpočtu bude brána v potaz i cena emisí uhlíku, přispějeme k urychlenému zavádění opatření, která nám již dnes pomohou identifikovat a snížit emise CO2.“

Společnost se mimoto rozhodla výrazně zvýšit svou finanční transparentnost a poskytnout finanční komunitě další možnosti nahlédnout do její úspěšné strategie elektrifikace a celkové transformace. Počínaje rokem 2022 bude automobilka Volvo Cars v každé své čtvrtletní zprávě zveřejňovat individuální informace o své finanční výkonnosti v oblasti elektrických i neelektrických produktů.

Zdroj: VCCR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *