Společnost Volvo Cars zaznamenala v roce 2023 při zvýšení zisku o 43 % rekordní rok v rámci celé své 97leté historie

Společnost Volvo Cars zaznamenala v roce 2023 při zvýšení zisku o 43 % rekordní rok v rámci celé své 97leté historie

Kompletní rok 2023

 • Tržby za rok 2023 dosáhly 399,3 miliardy švédských korun (v roce 2022 to bylo 330,1 miliardy).
 • Provozní zisk byl v roce 2023 (při vyloučení společných a přidružených podniků) 25,6 miliardy švédských korun (v roce 2022 to bylo 17,9 miliardy).
 • Provozní zisk byl v roce 2023 celkem 19,9 miliardy švédských korun (v roce 2022 to bylo 22,3 miliardy).
 • EBIT marže dosáhla při vyloučení společných a přidružených podniků v roce 2023 6,4 %

(v roce 2022 to bylo 5,4 %).

 • EBIT marže dosáhla v rámci fiskálního roku 2023 hodnoty 5,0 % (v roce 2022 to bylo 6,8 %).
 • Základní zisk na akcii byl v roce 2023 4,38 švédských korun (v roce 2022 to bylo 5,23 SEK).
 • V rámci roku 2023 byl podíl plně elektrických vozů na celkovém prodeji 16 % (v roce 2022 to bylo 11 %).

Čtvrté čtvrtletí roku 2023

 • Tržby za čtvrtý kvartál roku 2023 dosáhly 109,4 miliardy švédských korun (v roce 2022 to bylo 105,2 miliardy SEK).
 • Provozní zisk byl při vyloučení společných a přidružených podniků ve čtvrtém čtvrtletí 6,7 miliardy švédských korun (ve 4. čtvrtletí 2022 to bylo 3,9 miliardy).
 • Provozní zisk (EBIT) byl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 5,4 miliardy švédských korun (v roce 2022 bylo 3,4 miliardy SEK).
 • EBIT marže bez podílu příjmů ze společných a přidružených podniků dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 hodnoty 6,1 % (v roce 2022 to bylo 3,7 %).
 • EBIT marže dosáhla ve čtvrtém kvartále 4,9 % (v roce 2022 to bylo 3,3 %).
 • Základní výnos z jedné akcie byl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 1,04 švédských korun (v roce 2022 to bylo 0,82 SEK).
 • V rámci čtvrtého kvartálu roku 2023 byl podíl plně elektrických vozů na celkovém prodeji 16 % (v roce 2022 to bylo 18 %).

Následné události

 • Automobilka Polestar vstupuje do nové, vzrušující fáze s posíleným obchodním plánem, přičemž zaujímá vhodnou pozici pro budoucí růst.
 • Automobilka Volvo Cars se zaměřuje na vývoj a shromažďování vlastních zdrojů, které by jí pomohly na její ambiciózní cestě.
 • Společnost Volvo Cars posuzuje potenciál změny svého podílnictví ve společnosti Polestar, což by mohlo vést k tomu, že se významným novým akcionářem stane společnost Geely Sweden Holdings.
 • Koncern Geely bude i nadále poskytovat automobilce Polestar plnou provozní a finanční podporu.
 • V důsledku tohoto rozhodnutí by již společnost Volvo Cars nadále neposkytovala automobilce Polestar finanční prostředky. Přesto však společnost Volvo Cars prodlouží dobu splácení stávajícího konvertibilního úvěru o dalších 18 měsíců, tedy do konce roku 2028.
 • Nicméně silná spolupráce automobilek Volvo Cars a Polestar na poli výzkumu, výroby, poprodejních záležitostí a obchodu bude vzhledem ke svým velkým přínosům dále pokračovat.

Společnost Volvo Cars má nyní za sebou rekordní rok 2023, přičemž dnes oznamuje, že se jí v daném roce podařilo dosáhnout vůbec nejvyšších hodnot v rámci maloobchodního prodeje, tržeb a provozního zisku za celou její 97letou historii.

Nový historický rekord prodeje dosahující 708 716 prodaných vozů umožnil společnosti v roce 2023 navýšit její tržby o 21 %, tedy na 399,3 miliardy švédských korun. Základní provozních zisk 25,6 miliardy, který nezahrnuje společné a přidružené podniky, představuje v meziročním srovnání s rokem 2022 nárůst o 43 %. EBIT marže bez podílu společných a přidružených podniků se oproti roku 2022, kdy činila 5,4 %, zvedla na 6,4 %.

„Rok 2023 se stal klíčovým milníkem na naší transformační cestě,“ uvedl Jim Rowan, generální ředitel společnosti. „Na mnoha úrovních se nám podařilo dosáhnout rekordního roku, a to nejen s ohledem na nejvyšší hodnoty prodeje, ale také na tržby a zisky za celou 97letou historii společnosti. Mimoto jsme udělali několik významných kroků, které nás posunuly o další kus vpřed na naší transformační cestě. A to navzdory složitému vnějšímu prostředí. Tím se nám podařilo vybudovat pevný základ pro rok 2024 i následující léta.“

Kompletní dopis generálního ředitele Jima Rowana zahrnující další informace o uplynulém roce a plánech na následující léta je součástí průběžné zprávy za uvedené období, kterou můžete najít zde.

Výsledky za rok 2023 dokazují, že je automobilka Volvo Cars schopna i přes turbulentní situaci na trhu udržet po celý rok prémiové ceny a současně se těšit vysoké poptávce po svých vozech a mít plně vytížený systém objednávek.

Výkon automobilky mimoto demonstruje sílu jejího elektrifikovaného produktového portfolia, které zahrnuje nejen plně elektrická vozidla, ale také plug-in hybridní a mild hybridní vozy. Právě hybridní modely zaujímaly v roce 2023 významný většinový podíl na celkovém globálním prodeji, přičemž zůstanou i v následujících letech klíčovou součástí portfolia automobilky.

Za rok 2023 prodala společnost Volvo Cars celkem 113 419 plně elektrických vozů, což představuje ve srovnání s rokem 2022 nárůst o 70 % a současně také 16% podíl na jejím celosvětovém objemu prodeje, což je jedna z nejvyšších hodnot mezi konvenčními prémiovými automobilkami. Ve srovnání s rokem 2022 zvýšila společnost Volvo Cars svůj podíl na globálním trhu s elektrickými automobily o 34 %.

Zmíněný podíl prodeje plně elektrických vozů je nicméně stále založen pouze na dvou plně elektrických modelech, což znamená, že zatím neodráží plný potenciál nového malého SUV EX30, velkého SUV EX90 a MPV EM90, které se objeví na silnicích v průběhu roku 2024.  

Společnost Volvo Cars ve druhé polovině roku 2023 rovněž ve srovnání s rokem 2022 zaznamenala čtyřnásobné zvýšení hrubých marží ze svých elektrických vozidel v hodnotách dosahujících 13 %. V roce 2022 byly marže u těchto automobilů silně ovlivněny vysokou cenou lithia. Vzhledem ke snížení ceny lithia a promítnutí vyšších cen produktů zaznamenala společnost ve druhé polovině roku 2023 jasný nárůst základní ziskovosti. Kromě toho společnost těží z vlastních efektivních investic.

Přestože ve srovnání s modely vybavenými spalovacími pohonným jednotkami (ICE) u elektrických vozidel (EV) stále existuje mezera v hrubých maržích, je očividné, že se tento rozdíl průběžně zmenšuje. Například cílové hrubé marže modelu EX30 by měly dosahovat 15–20 %, což by společnost přiblížilo jejímu cíli. Společnost Volvo Cars mimoto očekává, že k setření rozdílu mezi maržemi u EV a ICE přispějí také připravované modely EX90 a EM90.

Výhled do roku 2024
Rok 2024 se pro společnost Volvo Cars stane dalším velkým rokem, v němž bude pokračovat v posilování svého produktového portfolia a urychlovat svou transformaci směrem k naplnění ambice stát se do roku 2030 výrobcem výhradně plně elektrických vozidel.

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2023 si mohli převzít své malé SUV EX30 první zákazníci. V letošním roce se společnost Volvo Cars soustředí na rychlé rozběhnutí výroby tohoto vozu a uspokojení silné poptávky ze strany zákazníků, která předčila původní očekávání. Mimoto společnost Volvo Cars tvrdě pracuje na rozšíření výroby modelu EX30 tak, aby jeho produkce probíhala i v belgickém Gentu.

V první polovině roku 2024 se společnost Volvo Cars chystá zahájit výrobu svého nového vlajkového SUV EX90, jehož dodávky začnou krátce po spuštění produkce. Volvo EX90 představuje významný technologický skok, protože je s ním spojeno uvedení nové generace plně elektrické platformy Volvo Cars, na níž je tento vůz postaven.

Jako jeden z prvních vozů vybavených technologií výpočetního jádra představuje softwarem definované Volvo EX90 pro automobilku Volvo Cars zásadní změnu dosavadního paradigmatu. Jedná se o vůz, který zákazníkům přináší bezpečnost, konektivitu, data a software nové generace v jednom produktu, přičemž opětovně potvrzuje vedoucí pozici společnosti Volvo Cars v aktuálně probíhající transformaci.

Výroba byla zahájena také u plně elektrického MPV EM90, které automobilka Volvo Cars představila v listopadu v Číně. EM90 je stejně jako EX90 důležitým vozem pro čínský trh, přičemž dokazuje, jak moc vážný je záměr švédské automobilky uspět na tomto trhu a získat zde významný podíl.

Výše uvedené tři plně elektrické vozy společně výrazně rozšíří celosvětovou nabídku produktů společnosti Volvo Cars a pomohou jí začít působit v nových demografických a tržních segmentech, s čímž budou spojeny nové zisky.

Nadto přistoupí společnost Volvo Cars k modernizaci svých dosavadních plug-in hybridních vozů, které představují důležitý most na přechodu ke kompletní elektrifikaci. Společně s plně elektrickými modely vytvářejí tyto vozy široké a atraktivní portfolio, které automobilce Volvo Cars pomůže uspět na dnešním globálním trhu.

Podle očekávání společnosti Volvo Cars by tím mělo od roku 2024 dojít k posílení růstu, přičemž je v plánu navýšit oproti roku 2023 dosavadní podíl plně elektrických vozů. Nové elektrické vozy navíc pomohou automobilce v roce 2024 dále snižovat rozdíl mezi marží z elektrických vozidel a vozů se spalovacím motorem. Pokud jde o celkové tržby v roce 2024, společnost Volvo Cars usiluje o vyšší meziroční tempo růstu, než tomu bylo v roce 2023.

„Pevně věřím, že nás tvrdá práce, kterou jsme vynaložili v letech 2022 a 2023, posune směrem k naplnění našich cílů, jež jsme si vytyčili pro následující roky,“ prohlásil Jim Rowan. „Naše dobře definovaná a jednoznačná strategie je správnou cestou pro společnost Volvo Cars, naše zákazníky i životní prostředí. To dokazují naše výsledky, plný objednávkový systém i klíčové ukazatele výkonu, přičemž se našim zákazníkům evidentně velmi líbí, co jim nabízíme.“Rozhodující transformační fáze
Společnost Volvo Cars nyní vstupuje do rozhodující fáze své transformační cesty. Nejenže bude v roce 2024 pokračovat v zavádění výroby a navyšování produkční kapacity modelů EX30, EX90 a EM90, ale chystá se výrazně navýšit také další investice, které jí pomohou dosáhnout pozice lídra v oblasti mobility nové generace.

V období trvajícím do roku 2025 hodlá společnost Volvo Cars provést nezbytné strukturální a strategické investice, které položí technický základ budoucího úspěchu, což se vztahuje na elektrifikaci, software, architekturu výpočetního jádra, pokročilou konektivitu, sběr a analýzu dat, odlévání velkých dílů (mega casting), příští generaci elektrických motorů a technologie baterií, chytré palubní technologie a nové pokročilé výrobní provozy.

To bude v praxi znamenat dočasné navýšení množství investic. Nicméně tyto strategicky klíčové investice povedou k výraznému zefektivnění nákladů příští generace osobních vozů značky Volvo. Mimoto také položí základ pro další růst zisků a dosažení vyšší marže u elektrických vozidel.

Společnost se může pochlubit silnou rozvahou podporující investice do transformace a likvidní pozicí ve výši 75 miliard SEK ke konci roku 2023, přičemž se očekává, že bude během investiční fáze v letech 2024–2025 tvorba volného cash flow relativně neutrální.

Od roku 2026 pak společnost Volvo Cars očekává nejen pokles výše investic, ale také obrat, kdy bude těžit z výhod nastavené strategie vedoucí k většímu růstu a vyšším ziskům. V tu dobu bude taktéž generovat silný volný cash flow v kladných hodnotách.

S tím, jak se společnost snaží urychlit svou transformaci, bude klást stále větší důraz na řízení ziskového růstu v čase a upřednostňování hodnoty před objemem. Výsledkem bude zdvojnásobení vnitřní efektivity, zajištění silné alokace kapitálu v rámci vlastního podnikání a zhodnocení investic vynaložených v první fázi.

Aktuální informace o společnosti Polestar
Automobilka Polestar vstupuje do nové fáze své cesty s posíleným obchodním plánem a novými opatřeními v oblasti nákladů, rozšířením výkonného vedení společnosti a představenstva o nové zkušené odborníky a také s blížícím se představením modelů Polestar 3 a Polestar 4. Tato kombinace představuje pro budoucí růst automobilky Polestar velmi dobrou pozici.  

S tím, jak se posouváme do další etapy naší transformace, zahrnující rozsáhlé investice do vytváření a přijímání nových technologií a výrobních zařízení pro budoucí produkty, je třeba, abychom se zaměřili na vývoj vozů Volvo a soustředili naše zdroje na vlastní ambiciózní cestu.    

Z toho důvodu vyhodnocujeme potenciální změnu podílnictví společnosti Volvo Cars ve společnosti Polestar, což zahrnuje i distribuci akcií akcionářům společnosti Volvo Cars. To může ve výsledku vést k tomu, že se stane novým významným akcionářem automobilky Polestar společnost Geely Sweden Holding.  

Protože bude koncern Geely nadále poskytovat automobilce Polestar plnou provozní a finanční podporu, společnost Volvo Cars již nebude automobilce Polestar poskytovat finanční prostředky. Přesto však prodloužíme dobu splácení stávajícího konvertibilního úvěru o dalších 18 měsíců, tedy do konce roku 2028. Tento krok nicméně podléhá příslušnému schvalovacímu procesu, přičemž budou včas zveřejněny další informace.

Nicméně silná spolupráce automobilek Volvo Cars a Polestar na poli výzkumu a vývoje, výroby, poprodejních záležitostí a obchodu bude vzhledem ke svým velkým přínosům dále pokračovat.

Ujasnění ambicí
Ve světle těchto plánů se společnost Volvo Cars rozhodla ujasnit své ambice, které si stanovila v rámci IPO. Společnost si pevně stojí za svou strategií vztahující se k elektrifikaci a dosažení vedoucí pozice na poli technologií, která je jednou z nejambicióznějších v tomto průmyslovém odvětví. Jasným stanovením svých cílů, které jsou přesně měřitelné, přispěje ke zlepšení transparentnosti svého jednání a umožní snáze sledovat její pokroky.

I nadále je společnost pevně rozhodnuta dosáhnout svého cíle pro rok 2026, kterým je vykázání EBIT marže vyšší než 8 %, což by mělo v souladu s očekávanými tržbami představovat 550–600 miliard švédských korun. Tímto vyjasněním společnost Volvo Cars klade důraz na svou snahu růst spíše z hlediska tržeb a hodnoty než z hlediska objemu, což znamená, že se ještě více zaměřuje na nárůst ziskovosti.